Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Pabianice

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
111 - rozwiń udrożnienie przepustów w Tereninie interpelacja Janina Szafran 2024-01-29 2024-02-05
110 - rozwiń naprawienie drogi w Świątnikach interpelacja Grzegorz Antoniewski 2024-01-29 2024-02-06
109 - rozwiń uzupełnienie ubytków w drodze za Domem Dziecka interpelacja Grzegorz Antoniewski 2024-01-29 2024-02-02
108 - rozwiń interwencja u zarządcy drogi w sprawie udrożnienia rowów interpelacja Grzegorz Antoniewski 2024-01-29 2024-02-05
107 - rozwiń Budowa oświetlenia przez Świątniki tzw. Małe interpelacja Grzegorz Antoniewski 2023-11-28 2023-12-11
106 - rozwiń Zainstalowanie latarni w Górce Pabianickiej interpelacja Łukasz Drewniak 2023-11-28 2023-12-11
105 - rozwiń Interwencja w powiecie odnośnie odszkodowań za wywłaszczenia interpelacja Łukasz Drewniak 2023-11-28 2023-12-07
104 - rozwiń Instalacja sygnalizacji świetlnej w Bychlewie interpelacja Sławomir Cholewa 2023-11-28 2023-12-11
103 - rozwiń Instalacja sygnalizacji świetlnej w Bychlewie interpelacja Magdalena Werstak 2023-11-28 2023-12-11
102 - rozwiń Instalacja sygnalizacji świetlnej w Bychlewie interpelacja Janina Szafran 2023-11-28 2023-12-11
101 - rozwiń Instalacja sygnalizacji świetlnej w Bychlewie interpelacja Jerzy Błoch 2023-11-28 2023-12-11
100 - rozwiń Instalacja sygnalizacji świetlnej w Bychlewie interpelacja Maciej Kociołek 2023-11-28 2023-12-11
99 - rozwiń Instalacja sygnalizacji świetlnej w Bychlewie interpelacja Marek Śpionek 2023-11-28 2023-12-11
98 - rozwiń podjęcie działań zmierzających do zapewnienia oświetlenia na odcinku Terenin-Pawlikowice interpelacja Magdalena Werstak 2023-10-26 2023-10-31
97 - rozwiń o wystosowanie pisma do Ekoregionu o zapewnienie płynności przejazdu drogą wojewódzką w Bychlewie interpelacja Magdalena Werstak 2023-10-26 2023-10-31
96 - rozwiń Sprawy różne (ciąg pieszo-rowerowy, wodociąg, fundusze sołeckie) w imieniu mieszkańców interpelacja Grzegorz Antoniewski 2023-09-26 2023-11-29
95 - rozwiń zapytanie o budowę chodnika Górka Pabianicka-do dk 71 interpelacja Grzegorz Antoniewski 2023-09-26 2023-10-06
94 - rozwiń ustawienie znaku w Świątnikach interpelacja Grzegorz Antoniewski 2023-09-26 2023-10-10
93 - rozwiń doposażenie GOZ w Pawlikowicach interpelacja Maciej Kociołek 2023-09-26 2023-09-26
92 - rozwiń umocnienie rowów przy drogach w Górce Pabianickiej płytami ażurowymi interpelacja Łukasz Drewniak 2023-08-28 2023-09-14
91 - rozwiń Usytuowanie przystanku autobusowego w Pawlikowicach interpelacja Magdalena Werstak 2023-04-28 2023-05-15
90 - rozwiń Wyrównanie nawierzchni drogi wewnętrznej w Bychlewie interpelacja Magdalena Werstak 2023-04-28 2023-05-09
89 - rozwiń umożliwienie wizytacji interpelacja Magdalena Werstak 2023-04-28 2023-05-12
88 - rozwiń Uzupełnienie ubytków w drodze interpelacja Łukasz Drewniak 2023-02-09 2023-02-14
87 - rozwiń Ustawienie wiaty przystankowej na drodze powiatowej nr 4911E interpelacja Maria Lubowicka 2023-02-08 2023-02-22
86 - rozwiń Usunięcie ubytków w drogach - poprawa bezpieczeństwa interpelacja Łukasz Drewniak 2022-12-28 2023-01-10
85 - rozwiń Wykonanie poboczy na drodze Wola Żytowska - Wymysłów Francuski interpelacja Maria Lubowicka 2022-12-12 2022-12-20
84 - rozwiń Wykaz ilości mieszkańców wykorzystujących różne źródła ogrzewania interpelacja Magdalena Werstak 2022-11-25 2022-12-08
83 - rozwiń Obniżenie krawężnika interpelacja Magdalena Werstak 2022-11-25 2022-12-05
82 - rozwiń Przebudowa skrzyżowania Pawlikowice-Terenin interpelacja Magdalena Werstak 2022-11-25 2022-12-05
81 - rozwiń Wizyta pracowników na drodze Terenin-Pawlikowice interpelacja Magdalena Werstak 2022-11-25 2022-12-05
80 - rozwiń Sygnalizacja STOP interpelacja Magdalena Werstak 2022-11-25 2022-12-05
79 - rozwiń Wyznaczenie przejścia dla pieszych w Bychlewie interpelacja interpelacja zbiorowa 2022-09-26 2022-09-29
78 - rozwiń Naprawa drogi na ul. Stalowej interpelacja Anna Marciniak 2022-09-08 2022-09-27
77 - rozwiń przejście dla pieszych w Żytowicach interpelacja Donata Szczesik 2022-09-05 2022-09-27
76 - rozwiń wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych na terenie gminy interpelacja Łukasz Drewniak 2022-05-24 2022-05-26
75 - rozwiń Uzupełnienie ubytków w drogach (Górka Pabianicka) interpelacja Łukasz Drewniak 2022-04-25 2022-05-12
74 - rozwiń Usunięcie ubytków w drodze w Górce Pabianickiej interpelacja Łukasz Drewniak 2022-03-08 2022-03-14
73 - rozwiń Przegląd przepustów i rowów przydrożnych przy ul. Cynkowej w Piątkowisku interpelacja Anna Marciniak 2022-03-02 2022-03-10
72 - rozwiń Budowa masztu w Bychlewie interpelacja Maciej Kociołek 2022-02-28 2022-03-07
71 - rozwiń oznakowanie dróg w zakresie ograniczenia tonażu interpelacja Grzegorz Antoniewski 2022-01-31 2022-03-01
70 - rozwiń interwencja do GDDKiA w sprawie rozlewiska interpelacja Grzegorz Antoniewski 2022-01-31 2022-03-16
69 - rozwiń Budowa chodnika w Koninie interpelacja Maria Lubowicka 2022-01-31 2022-02-08
68 - rozwiń Pozamiatanie drogi w Okołowicach interpelacja Łukasz Drewniak 2021-12-21 2021-12-29
67 - rozwiń Naprawa nawierzchni drogi w Górce Pabianickiej interpelacja Łukasz Drewniak 2021-10-25 2021-11-04
66 - rozwiń Udrożnienie przepustów, czyszczenie rowów interpelacja Janina Szafran 2021-09-30 2021-10-26
65 - rozwiń wyrównanie nawierzchni drogi tłuczniem na skrzyżowaniu obok posesji 48 w Górce Pabianickiej oraz całej drogi aż do posesji 50 A interpelacja Łukasz Drewniak 2021-08-30 2021-09-08
64 - rozwiń Pilne usunięcie zakrzaczeń przy skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą krajową 71 w Górce Pabianickiej przy posesji nr 44 interpelacja Łukasz Drewniak 2021-08-30 2021-09-08
63 - rozwiń dot. stanu i jakości wody z wodociągu gminnego w Górce Pabianickiej interpelacja Łukasz Drewniak 2021-07-06 2021-07-20
62 - rozwiń dot. instalacji odcinkowego pomiaru prędkości na drodze 485 na odcinku Pawlikowice- Jadwinin- Bychlew interpelacja Maciej Kociołek 2021-07-06 2021-07-16
61 - rozwiń dot. wyznaczenia przejścia dla pieszych w miejscowości Bychlew na drodze 465 przy posesji 50 interpelacja Maciej Kociołek 2021-06-29 2021-07-16
60 - rozwiń dot. pozamiatania ciągu pieszo-rowerowego w Bychlewie przy ul. gen. A. Arkuszyńskiego interpelacja Maciej Kociołek 2021-06-29 2021-07-22
59 - rozwiń Wykaszanie poboczy i naprawa nawierzchni drogi przez Górkę Pabianicką tzw. Poduchowną interpelacja Łukasz Drewniak 2021-05-28 2021-06-10
58 - rozwiń Naprawa urządzeń na placu zabaw w szkole w Żytowicach interpelacja Donata Szczesik 2021-05-11 2021-05-14
57 - rozwiń Usunięcie zakrzaczenia przy zjeździe na drogę krajową nr 71 interpelacja Łukasz Drewniak 2021-04-30 2021-05-14
56 - rozwiń Stan wody - sprawdzenie urządzeń na stacji uzdatnia wody interpelacja Łukasz Drewniak 2021-04-30 2021-05-13
55 - rozwiń zmiany organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 4911 interpelacja Mariusz Madaj 2021-03-30 2021-04-06
54 - rozwiń w sprawie zabezpieczenia przydrożnego rowu przy drodze powiatowej E 4911 interpelacja Anna Marciniak 2021-02-25 2021-03-08
53 - rozwiń w sprawie odwodnienia ulic w Piątkowisku: Mosiężna, Spiżowa, Miedziana i położenia nawierzchni na w/w ulicach interpelacja Anna Marciniak 2021-02-25 2021-03-08
52 - rozwiń w sprawie budowy chodnika i wyznaczenia przejścia dla pieszych na drodze powiatowej E4911 w Piątkowisku dotyczy interpelacja Małgorzata Brandeburg 2021-02-25 2021-03-08
51 - rozwiń w sprawie umieszczenia spowalniaczy lub zainstalowania mierników prędkości przy drodze powiatowej E4911 w Piątkowisku interpelacja Małgorzata Brandeburg 2021-02-25 2021-03-08
50 - rozwiń Z uwagi na skargi mieszkańców dot. transportu ziemi na posesję w Pawlikowicach przy posesji 32) udzielić informacji czy wpłynęła do gminy skarga w tym zakresie , czy prowadzona jest pod w/w adresem działalność gosp. interpelacja Magdalena Werstak 2020-09-28 2020-10-13
49 - rozwiń Zakup tablic ogłoszeniowych (przy uwzględnieniem funduszy sołeckich) dla wszystkich sołectw w jednakowej szacie graficznej w tym samym terminie oraz o przeprowadzenie rozmów z właścicielami sklepu w Pawlikowicach na terenie którego powinna stanąć tablica h interpelacja Magdalena Werstak 2020-09-28 2020-10-13
48 - rozwiń Skierowanie wniosku do Starostwa Powiatowego o pomalowanie pasów ( znaków poziomych) przy przystankach autobusowych w Pawlikowicach interpelacja Magdalena Werstak 2020-09-28 2020-10-05
47 - rozwiń zakup i wymiana wiat przystankowych w sołectwie Pawlikowice interpelacja Magdalena Werstak 2020-09-28 2020-10-05
46 - rozwiń Zainstalowanie progów zwalniających na drodze Pawlikowice I oraz na drodze Pawlikowice I i na odcinku od krzyżówki do lasu interpelacja Magdalena Werstak 2020-09-28 2020-10-05
45 - rozwiń Zainstalowanie progów zwalniających na odcinku Hermanów-Terenin i Terenin - Pawlikowice interpelacja Magdalena Werstak 2020-09-28 2020-10-05
44 - rozwiń Dostosowanie rozkładu jazdy busa na trasie Rydzyny-Pawlikowice-Pabianice dla potrzeb zainteresowanych podróżnych interpelacja Magdalena Werstak 2020-09-28 2020-10-13
43 - rozwiń remont, odbudowa drogi należącej do Powiatu Łaskiego nr 3301 E Janowice -Lutomiersk interpelacja Donata Szczesik 2020-08-31 2020-09-01
42 - rozwiń wykonanie przejścia dla pieszych w Światnikach na drodze 71 na wysokości posesji 56 interpelacja Grzegorz Antoniewski 2020-08-31 2020-09-01
41 - rozwiń Pilne przycięcie drzew interpelacja Grzegorz Antoniewski 2020-08-31 2020-09-01
40 - rozwiń dodatkowe oświetlenie przejścia dla pieszych na drodze krajowej 71 interpelacja Grzegorz Antoniewski 2020-08-31 2020-09-01
39 - rozwiń interwencja w PKP-Łódź w sprawie wyłączenia sygnalizacji dźwiękowej na przejeździe kolejowym w Szynkielewie III interpelacja Andrzej Golewski 2020-06-10 2020-06-24
38 - rozwiń Uzupełnienie ubytków w drodze przez Górkę Pabianicką (Poduchowną) interpelacja Łukasz Drewniak 2020-02-24 2020-03-10
37 - rozwiń Odpowiedź na zapytanie: Jakie czynności powinien wykonać mieszkaniec gminy w związku ze zmianą adresu zameldowania/zamieszkania związana z nadaniem nazw ulicy przy której mieszka. Które czynności są wymagane w/g stanu prawnego na dzień 01.01.2020, które z nich generują dla obywatela koszty (jakie), które są przeprowadzone z urzędu? interpelacja Krzysztof Kowalski 2020-01-09 2020-01-24
36 - rozwiń Oczyszczenie rowu przydrożnego w Górce Pabianickiej, w okolicach posesji 50A z wysokich traw i chwastów oraz samosiejek drzew interpelacja Łukasz Drewniak 2019-11-25 2019-12-11
35 - rozwiń Zmiana tablic sołeckich z napisem "SOŁTYS" na jednolite w całej gminie. zapytanie Grzegorz Antoniewski 2019-11-25 2019-11-26
34 - rozwiń Zapytanie dot. możliwości zwolnienia rolników posiadających jeden samochód ciężarowy do przewozu płodów rolnych z opłaty drogowej lub jej maksymalnego zminimalizowania zapytanie Grzegorz Antoniewski 2019-10-28
33 - rozwiń Zainstalowanie oświetlenia ulicznego na drodze od Terenina. Odcinek drogi między Hermanowem I a II interpelacja Janina Szafran 2019-09-30 2019-10-17
32 - rozwiń 1) Odmulenie - oczyszczenie rowów we wsi Terenin; 2) Wyjaśnić sprawę drogi Hermanów - Terenin - Pawlikowice interpelacja Janina Szafran 2019-09-30 2019-10-17
31 - rozwiń Naprawa latarni przy posesji nr 200/202 w miejscowości Pawlikowice interpelacja Magdalena Werstak 2019-09-03
30 - rozwiń Zwiększenie środków finansowych dla szkół gminy Pabianice na zajęcia pozalekcyjne interpelacja Magdalena Werstak 2019-09-03 2019-09-17
29 - rozwiń Powzięcie działań zmierzających do naprawy nawierzchni na drodze powiatowej Pawlikowice I oraz poprawa stanu nawierzchni dróg w Pawlikowicach II interpelacja Magdalena Werstak 2019-09-03 2019-09-05
28 - rozwiń Podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie gminy Pabianice na odcinku Terenina (Hermanów) - Pawlikowice I interpelacja Magdalena Werstak 2019-09-03 2019-09-05
27 - rozwiń Dot. wysokości środków finansowych przeznaczonych na inwestycje drogowe, mielioracyjne, remontowe w poszczególnych sołectwach w latach 2009-2019 interpelacja Magdalena Werstak 2019-09-03 2019-09-05
26 - rozwiń 1) Prośba o remont lub przebudowę drogi powiatowej nr 4911E od skrzyżowania w Janowicach w stronę Poleszyna (od drogi na Hutę Janowską). 2) Prośba o chodnik lub pas pieszo - rowerowy. 3) Uzupełnienie ubytków w drodze interpelacja Donata Szczesik 2019-08-13 2019-08-22
25 - rozwiń Zabezpieczenie istniejącego stawu p/pożarowego w miejscowości Janowice na działkach należących do własności Gminy Pabianice (dz. nr 284/2, 283/2, 282/2) interpelacja Donata Szczesik 2019-08-13 2019-08-30
24 - rozwiń Ustawienie trzech znaków drogowych interpelacja Donata Szczesik 2019-08-13 2019-08-22
23 - rozwiń Umieszczenie tablicy informacyjnej - interpelacja Janina Szafran 2019-08-02 2019-08-19
22 - rozwiń Ustawienie lustra drogowego na drodze wojewódzkiej nr 485 w miejscowości Bychlew przy wyjeździe z drogi Bychlew - Terenin interpelacja Maciej Kociołek 2019-06-27 2019-07-02
21 - rozwiń Naprawa drogi powiatowej od skrzyżowania w Janowicach w kierunku Lutomierska interpelacja Donata Szczesik 2019-06-27 2019-07-02
20 - rozwiń Interwencja w Starostwie Powiatowym w Pabianicach w sprawie drogi powiatowej nr 3308E w Szynkielewie i ul. Piłsudskiego w Pabianicach interpelacja Andrzej Golewski 2019-06-13 2019-06-19
19 - rozwiń Nadanie nazw ulic w miejscowości Bychlew oraz uporządkowanie numeracji posesji przy tych ulicach interpelacja Maciej Kociołek 2019-05-27 2019-06-07
18 - rozwiń Przedstawienie zestawienia w temacie dróg dla poszczególnych sołectw za okres 2009-2019 interpelacja Magdalena Werstak 2019-05-27 2019-06-07
17 - rozwiń Zorganizowanie spotkania informacyjnego z PGE w temacie podłączenia gazociągu do firmy interpelacja Magdalena Werstak 2019-05-27 2019-06-03
16 - rozwiń Ustawienie 3 tablic ogłoszeniowych w miejscowości Piątkowisko interpelacja Anna Marciniak 2019-05-27
15 - rozwiń Naprawa lustra na skrzyżowaniu w Hermanowie przy świetlicy wiejskiej wniosek Magdalena Werstak 2019-04-25 2019-05-08
14 - rozwiń Oznakowanie przejść dla pieszych do przystanków autobusowych na drodze powiatowej w Piątkowisku interpelacja Anna Marciniak 2019-04-25 2019-05-08
13 - rozwiń Oznakowanie i zabezpieczenie bardzo głębokiego rowu znajdującego się na ulicy przy skrzyżowaniu ul. Parkowej z drogą powiatową interpelacja Anna Marciniak 2019-04-25 2019-05-08
12 - rozwiń Zamontowanie progów zwalniających przed i za łukiem na drodze powiatowej w Piątkowisku - ok. nr 48 przed łukiem i ok. nr 58 za łukiem interpelacja Anna Marciniak 2019-04-25 2019-05-08
11 - rozwiń Dokończenie chodnika na drodze gminnej Górka Pabianicka - Świątniki w kierunku drogi krajowej nr 71 interpelacja Grzegorz Antoniewski 2019-04-15 2019-05-07
10 - rozwiń Oczyszczenie drogi w Okołowicach od Laguny do drogi krajowej nr 71 z zalegającej ziemi na pasie drogowym oraz przycięcie gałęzi wystających na drogę interpelacja Grzegorz Antoniewski 2019-04-15 2019-05-07
9 - rozwiń Czy w związku z budową centrum logistycznego firmy Amazon: 1) będzie w Pawlikowicach kanalizacja? 2) jakie podatki zasilą Gminę w związku z w/w inwestycją i od kiedy ? 3) jakie korzyści będą dla Gminy Pabianice w związku z budową firmy Amazon? zapytanie Magdalena Werstak 2019-03-25 2019-04-18
8 - rozwiń 5. Budowy na terenie sołectwa Pawlikowice, Terenin, Hermanów światłowodu . Udzielenie odpowiedzi jak zasilana będzie firma Amazon w Pawlikowicach. interpelacja Magdalena Werstak 2019-03-25 2019-04-12
7 - rozwiń 4. Zapewnienia bezpieczeństwa na terenie gminy Pabianice na drodze pomiędzy Hermanowem a Pawlikowicami I w zakresie ograniczenia prędkości poruszających się tą drogą użytkowników zmotoryzowanych. interpelacja Magdalena Werstak 2019-03-25 2019-04-09
6 - rozwiń 3. Poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg łączących Władysławów z Tereninem i Hermanów z Pawlikowicami I poprzez umieszczenie znaków poziomych STOP (P-16) i (P-12) oraz znaku ograniczającego prędkość dla kierujących jadących od Władysławowa do Terenina. interpelacja Magdalena Werstak 2019-03-25 2019-04-09
5 - rozwiń 2. Poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu przy ośrodku zdrowia w Petrykozach i ponowne skierowanie apelu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego działającej w strukturach powiatowych o szczegółową analizę zagrożeń. interpelacja Magdalena Werstak 2019-03-25 2019-04-09
4 - rozwiń 1. Wymiany znaku drogowego „ STOP” na drodze łączącej Pawlikowice I z II, na zjeździe z wiaduktu w kierunku Pawlikowic I przy posesji nr 39. interpelacja Magdalena Werstak 2019-03-25 2019-04-09
3 - rozwiń Analiza kosztów poniesionych przez gminę Pabianice oraz miasto Pabianice w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół i przedszkoli. zapytanie Andrzej Golewski 2019-02-01 2019-02-13
2 - rozwiń założenie progu zwalniającego na drodze Bychlew -Terenin oraz naprawa odcinka drogi w Hermanowie I interpelacja Janina Szafran 2019-01-28 2019-02-05
1 - rozwiń interwencja w Starostwie Powiatowym w sprawie zalewania posesji w Szynkielewie interpelacja Andrzej Golewski 2018-12-28 2019-01-03