Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
1 przesunięcie lampy ulicznej w Piątkowisku interpelacja Henryk Kalinowski 2024-05-27 2024-05-29
2 przesunięcie lampy ulicznej w Piątkowisku interpelacja Tomasz Przewoźny 2024-05-27 2024-05-29
3 wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia boiska w Piątkowisku interpelacja Henryk Kalinowski 2024-05-27 2024-06-10
4 wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia boiska w Piątkowisku interpelacja Tomasz Przewoźny 2024-05-27 2024-06-10
5 oczyszczenie kanałów deszczowych w Piątkowisku zapytanie Henryk Kalinowski 2024-05-27 2024-05-29
6 oczyszczenie kanałów deszczowych w Piątkowisku zapytanie Tomasz Przewoźny 2024-05-27 2024-05-29
7 zabezpieczenie studzienki w Hermanowie interpelacja Piotr Modrzejewski 2024-06-20
8 zamontowanie lustra w Hermanowie interpelacja Piotr Modrzejewski 2024-06-20