Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

1) Odmulenie - oczyszczenie rowów we wsi Terenin; 2) Wyjaśnić sprawę drogi Hermanów - Terenin - Pawlikowice

Numer: 32, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Pabianice
data wpływu: 2019-09-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Janina Szafran radny

Odpowiedź

Odpowiadający: W- ce Wójt Gminny Pabianice

Wydział merytoryczny: DPP.7234.87.2019, data odpowiedzi: 2019-10-17