Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Analiza kosztów poniesionych przez gminę Pabianice oraz miasto Pabianice w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół i przedszkoli.

Numer: 3, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Pabianice
data wpływu: 2019-02-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Golewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Wójta Gminy Pabianice

Wydział merytoryczny: ref. Oświaty, Kultury i Sportu , data odpowiedzi: 2019-02-13