Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Naprawa latarni przy posesji nr 200/202 w miejscowości Pawlikowice

Numer: 31, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Pabianice
data wpływu: 2019-09-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Magdalena Werstak radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: