Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Oczyszczenie drogi w Okołowicach od Laguny do drogi krajowej nr 71 z zalegającej ziemi na pasie drogowym oraz przycięcie gałęzi wystających na drogę

Numer: 10, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Pabianice
data wpływu: 2019-04-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Antoniewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Pabianice

Wydział merytoryczny: Referat Dróg i Planowania Przestrzennego, data odpowiedzi: 2019-05-07