Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Ustawienie trzech znaków drogowych

Numer: 24, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Pabianice
data wpływu: 2019-08-13

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Donata Szczesik radny

Odpowiedź

Odpowiadający: W-ce Wójt Gminy Pabianice

Wydział merytoryczny: Referat Dróg i Planowania Przestrzennego, data odpowiedzi: 2019-08-22