Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Oczyszczenie rowu przydrożnego w Górce Pabianickiej, w okolicach posesji 50A z wysokich traw i chwastów oraz samosiejek drzew

Numer: 36, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Pabianice
data wpływu: 2019-11-25, data przekazania: 2019-11-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Łukasz Drewniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Wójta Gminy Pabianice

Wydział merytoryczny: Referat Dróg i Planowania Przestrzennego, data odpowiedzi: 2019-12-11