Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

zakup i wymiana wiat przystankowych w sołectwie Pawlikowice

Numer: 47, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Pabianice
data wpływu: 2020-09-28, data przekazania: 2020-09-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Magdalena Werstak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Wójta Gminy

Wydział merytoryczny: DPP.723532020, data odpowiedzi: 2020-10-05