Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Odpowiedź na zapytanie: Jakie czynności powinien wykonać mieszkaniec gminy w związku ze zmianą adresu zameldowania/zamieszkania związana z nadaniem nazw ulicy przy której mieszka. Które czynności są wymagane w/g stanu prawnego na dzień 01.01.2020, które z nich generują dla obywatela koszty (jakie), które są przeprowadzone z urzędu?

Numer: 37, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Pabianice
data wpływu: 2020-01-09, data przekazania: 2020-01-09

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Kowalski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Pabianice

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-01-24