Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Przedstawienie zestawienia w temacie dróg dla poszczególnych sołectw za okres 2009-2019

Numer: 18, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Pabianice
data wpływu: 2019-05-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Magdalena Werstak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Pabianice

Wydział merytoryczny: Referat Dróg i Planowania Przestrzennego DPP.7234.54.2019, data odpowiedzi: 2019-06-07