Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

4. Zapewnienia bezpieczeństwa na terenie gminy Pabianice na drodze pomiędzy Hermanowem a Pawlikowicami I w zakresie ograniczenia prędkości poruszających się tą drogą użytkowników zmotoryzowanych.

Numer: 7, rodzaj: interpelacja

Skierowane do:
data wpływu: 2019-03-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Magdalena Werstak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: DPP.7234.30.2019, data odpowiedzi: 2019-04-09