Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zakup tablic ogłoszeniowych (przy uwzględnieniem funduszy sołeckich) dla wszystkich sołectw w jednakowej szacie graficznej w tym samym terminie oraz o przeprowadzenie rozmów z właścicielami sklepu w Pawlikowicach na terenie którego powinna stanąć tablica h

Numer: 49, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Pabianice
data wpływu: 2020-09-28, data przekazania: 2020-09-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Magdalena Werstak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Pabianice

Wydział merytoryczny: OŚN.6810.40.2020, data odpowiedzi: 2020-10-13