Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zwiększenie środków finansowych dla szkół gminy Pabianice na zajęcia pozalekcyjne

Numer: 30, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Pabianice
data wpływu: 2019-09-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Magdalena Werstak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik ref. Maria Tum

Wydział merytoryczny: ref. Oświaty, Kultury i Sportu, data odpowiedzi: 2019-09-17