Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

2. Poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu przy ośrodku zdrowia w Petrykozach i ponowne skierowanie apelu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego działającej w strukturach powiatowych o szczegółową analizę zagrożeń.

Numer: 5, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Pabianice
data wpływu: 2019-03-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Magdalena Werstak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: DPP.7234.29.2019, data odpowiedzi: 2019-04-09