Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Naprawa lustra na skrzyżowaniu w Hermanowie przy świetlicy wiejskiej

Numer: 15, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Pabianice
data wpływu: 2019-04-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Magdalena Werstak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Pabianice

Wydział merytoryczny: Referat Dróg i Planowania Przestrzennego, data odpowiedzi: 2019-05-08