Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Z uwagi na skargi mieszkańców dot. transportu ziemi na posesję w Pawlikowicach przy posesji 32) udzielić informacji czy wpłynęła do gminy skarga w tym zakresie , czy prowadzona jest pod w/w adresem działalność gosp.

Numer: 50, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Pabianice
data wpływu: 2020-09-28, data przekazania: 2020-09-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Magdalena Werstak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Pabianice

Wydział merytoryczny: OŚN.6238.02.2020, data odpowiedzi: 2020-10-13