Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Powzięcie działań zmierzających do naprawy nawierzchni na drodze powiatowej Pawlikowice I oraz poprawa stanu nawierzchni dróg w Pawlikowicach II

Numer: 29, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Pabianice
data wpływu: 2019-09-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Magdalena Werstak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Pabianice, Starostwo Powiatowe w Pabianicach

Wydział merytoryczny: DPP.7234.76.2019; DM.15296.2019, data odpowiedzi: 2019-09-05