Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

1) Prośba o remont lub przebudowę drogi powiatowej nr 4911E od skrzyżowania w Janowicach w stronę Poleszyna (od drogi na Hutę Janowską). 2) Prośba o chodnik lub pas pieszo - rowerowy. 3) Uzupełnienie ubytków w drodze

Numer: 26, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Pabianice
data wpływu: 2019-08-13

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Donata Szczesik radny

Odpowiedź

Odpowiadający: W-ce Wójt Gminy Pabianice

Wydział merytoryczny: Referat Dróg i Planowania Przestrzennego, data odpowiedzi: 2019-08-22