Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zmiana tablic sołeckich z napisem "SOŁTYS" na jednolite w całej gminie.

Numer: 35, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Pabianice
data wpływu: 2019-11-25, data przekazania: 2019-11-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Antoniewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Pabianice

Wydział merytoryczny: SOR.0003.12.2019, data odpowiedzi: 2019-11-26