Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Nadanie nazw ulic w miejscowości Bychlew oraz uporządkowanie numeracji posesji przy tych ulicach

Numer: 19, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Pabianice
data wpływu: 2019-05-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maciej Kociołek radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik ref. Ochrony Środowiska i Gosp. Nieruchomościami

Wydział merytoryczny: OŚ.N.6627.3.2019, data odpowiedzi: 2019-06-07