Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

założenie progu zwalniającego na drodze Bychlew -Terenin oraz naprawa odcinka drogi w Hermanowie I

Numer: 2, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Pabianice
data wpływu: 2019-01-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Janina Szafran radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Pabianice

Wydział merytoryczny: ref. Dróg i Planowania Przestrzennego, data odpowiedzi: 2019-02-05