Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Oznakowanie przejść dla pieszych do przystanków autobusowych na drodze powiatowej w Piątkowisku

Numer: 14, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Pabianice
data wpływu: 2019-04-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Anna Marciniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Pabianice

Wydział merytoryczny: Referat Dróg i Planowania Przestrzennego, data odpowiedzi: 2019-05-08