Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zainstalowanie progów zwalniających na odcinku Hermanów-Terenin i Terenin - Pawlikowice

Numer: 45, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Pabianice
data wpływu: 2020-09-28, data przekazania: 2020-09-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Magdalena Werstak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Wójta Gminy

Wydział merytoryczny: DPP.7234512020, data odpowiedzi: 2020-10-05