Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

w sprawie zabezpieczenia przydrożnego rowu przy drodze powiatowej E 4911

Numer: 54, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Pabianice
data wpływu: 2021-02-25, data przekazania: 2021-02-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Anna Marciniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Pabianice

Wydział merytoryczny: Dróg i Planowania Przestrzennego, data odpowiedzi: 2021-03-08