Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. możliwości zwolnienia rolników posiadających jeden samochód ciężarowy do przewozu płodów rolnych z opłaty drogowej lub jej maksymalnego zminimalizowania

Numer: 34, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Pabianice
data wpływu: 2019-10-28, data przekazania: 2019-10-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Antoniewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: