Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Umieszczenie tablicy informacyjnej -

Numer: 23, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Pabianice
data wpływu: 2019-08-02

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Janina Szafran radny

Odpowiedź

Odpowiadający: W-ce Wójt Gminy Pabianice

Wydział merytoryczny: Referat Dróg i Planowania Przestrzennego, data odpowiedzi: 2019-08-19