Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. wysokości środków finansowych przeznaczonych na inwestycje drogowe, mielioracyjne, remontowe w poszczególnych sołectwach w latach 2009-2019

Numer: 27, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Pabianice
data wpływu: 2019-09-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Magdalena Werstak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Pabianice

Wydział merytoryczny: DPP.7234.77.2019, data odpowiedzi: 2019-09-05