Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Gospodarczo-Finansowa stała 2018-11-28 Uchwała Nr II/3/2018
Komisja Ochrony Środowiska i Rozwoju stała 2018-11-28 Uchwała Nr II/4/2018
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-28 Uchwała Nr II/6/2018
Komisja Samorządowo-Społeczna i Organizacyjna stała 2018-11-28 Uchwała Nr II/5/2018
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-28 Uchwała Nr II/7/2018