Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Pilne przycięcie drzew

Numer: 41, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2020-08-31, data przekazania: 2020-09-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Antoniewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Wójta Gminy Pabianice

Wydział merytoryczny: DPP.7234.42.2020, data odpowiedzi: 2020-09-01