Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zabezpieczenie istniejącego stawu p/pożarowego w miejscowości Janowice na działkach należących do własności Gminy Pabianice (dz. nr 284/2, 283/2, 282/2)

Numer: 25, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Pabianice
data wpływu: 2019-08-13

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Donata Szczesik radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Pabianice

Wydział merytoryczny: SOR.5543.4.2019, data odpowiedzi: 2019-08-30