Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dokończenie chodnika na drodze gminnej Górka Pabianicka - Świątniki w kierunku drogi krajowej nr 71

Numer: 11, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Pabianice
data wpływu: 2019-04-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Antoniewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Pabianice

Wydział merytoryczny: Referat Dróg i Planowania Przestrzennego, data odpowiedzi: 2019-05-07