Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zainstalowanie progów zwalniających na drodze Pawlikowice I oraz na drodze Pawlikowice I i na odcinku od krzyżówki do lasu

Numer: 46, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Pabianice
data wpływu: 2020-09-28, data przekazania: 2020-09-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Magdalena Werstak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Wójta Gminy

Wydział merytoryczny: DPP.723502020, data odpowiedzi: 2020-10-05