Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Oznakowanie i zabezpieczenie bardzo głębokiego rowu znajdującego się na ulicy przy skrzyżowaniu ul. Parkowej z drogą powiatową

Numer: 13, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Pabianice
data wpływu: 2019-04-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Anna Marciniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Pabianice

Wydział merytoryczny: Referat Dróg i Planowania Przestrzennego, data odpowiedzi: 2019-05-08