Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zorganizowanie spotkania informacyjnego z PGE w temacie podłączenia gazociągu do firmy

Numer: 17, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Pabianice
data wpływu: 2019-05-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Magdalena Werstak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział merytoryczny: Referat Ochrony Środowiska i Gosp. Nieruchomościami , data odpowiedzi: 2019-06-03