Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Udrożnienie przepustów, czyszczenie rowów

Numer: 66, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Pabianice
data wpływu: 2021-09-30, data przekazania: 2021-09-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Janina Szafran radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Pabianice

Wydział merytoryczny: Dróg i Planowania Przestrzennego, data odpowiedzi: 2021-10-26