Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

wyrównanie nawierzchni drogi tłuczniem na skrzyżowaniu obok posesji 48 w Górce Pabianickiej oraz całej drogi aż do posesji 50 A

Numer: 65, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2021-08-30, data przekazania: 2021-08-31

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Łukasz Drewniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Pabianice

Wydział merytoryczny: Dróg i Planowania Przestrzennego, data odpowiedzi: 2021-09-08