Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. stanu i jakości wody z wodociągu gminnego w Górce Pabianickiej

Numer: 63, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Pabianice
data wpływu: 2021-07-06, data przekazania: 2021-07-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Łukasz Drewniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Pabianice

Wydział merytoryczny: Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, data odpowiedzi: 2021-07-20