Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. instalacji odcinkowego pomiaru prędkości na drodze 485 na odcinku Pawlikowice- Jadwinin- Bychlew

Numer: 62, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2021-07-06, data przekazania: 2021-07-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maciej Kociołek radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Pabianice

Wydział merytoryczny: Dróg i Planowania Przestrzennego, data odpowiedzi: 2021-07-16