Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. pozamiatania ciągu pieszo-rowerowego w Bychlewie przy ul. gen. A. Arkuszyńskiego

Numer: 60, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Pabianice
data wpływu: 2021-06-29, data przekazania: 2021-07-02

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maciej Kociołek radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Pabianice

Wydział merytoryczny: Dróg i Planowania Przestrzennego, data odpowiedzi: 2021-07-22