Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wykaszanie poboczy i naprawa nawierzchni drogi przez Górkę Pabianicką tzw. Poduchowną

Numer: 59, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Pabianice
data wpływu: 2021-05-28, data przekazania: 2021-05-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Łukasz Drewniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Pabianice

Wydział merytoryczny: Dróg i Planowania Przestrzennego, data odpowiedzi: 2021-06-10