Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Stan wody - sprawdzenie urządzeń na stacji uzdatnia wody

Numer: 56, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Pabianice
data wpływu: 2021-04-30, data przekazania: 2021-04-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Łukasz Drewniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Pabianice

Wydział merytoryczny: Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, data odpowiedzi: 2021-05-13