Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
31 - rozwiń Naprawa latarni przy posesji nr 200/202 w miejscowości Pawlikowice interpelacja Magdalena Werstak 2019-09-03
30 - rozwiń Zwiększenie środków finansowych dla szkół gminy Pabianice na zajęcia pozalekcyjne interpelacja Magdalena Werstak 2019-09-03 2019-09-17
29 - rozwiń Powzięcie działań zmierzających do naprawy nawierzchni na drodze powiatowej Pawlikowice I oraz poprawa stanu nawierzchni dróg w Pawlikowicach II interpelacja Magdalena Werstak 2019-09-03 2019-09-05
28 - rozwiń Podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie gminy Pabianice na odcinku Terenina (Hermanów) - Pawlikowice I interpelacja Magdalena Werstak 2019-09-03 2019-09-05
27 - rozwiń Dot. wysokości środków finansowych przeznaczonych na inwestycje drogowe, mielioracyjne, remontowe w poszczególnych sołectwach w latach 2009-2019 interpelacja Magdalena Werstak 2019-09-03 2019-09-05
26 - rozwiń 1) Prośba o remont lub przebudowę drogi powiatowej nr 4911E od skrzyżowania w Janowicach w stronę Poleszyna (od drogi na Hutę Janowską). 2) Prośba o chodnik lub pas pieszo - rowerowy. 3) Uzupełnienie ubytków w drodze interpelacja Donata Szczesik 2019-08-13 2019-08-22
25 - rozwiń Zabezpieczenie istniejącego stawu p/pożarowego w miejscowości Janowice na działkach należących do własności Gminy Pabianice (dz. nr 284/2, 283/2, 282/2) interpelacja Donata Szczesik 2019-08-13 2019-08-30
24 - rozwiń Ustawienie trzech znaków drogowych interpelacja Donata Szczesik 2019-08-13 2019-08-22
23 - rozwiń Umieszczenie tablicy informacyjnej - interpelacja Janina Szafran 2019-08-02 2019-08-19
22 - rozwiń Ustawienie lustra drogowego na drodze wojewódzkiej nr 485 w miejscowości Bychlew przy wyjeździe z drogi Bychlew - Terenin interpelacja Maciej Kociołek 2019-06-27 2019-07-02
21 - rozwiń Naprawa drogi powiatowej od skrzyżowania w Janowicach w kierunku Lutomierska interpelacja Donata Szczesik 2019-06-27 2019-07-02
20 - rozwiń Interwencja w Starostwie Powiatowym w Pabianicach w sprawie drogi powiatowej nr 3308E w Szynkielewie i ul. Piłsudskiego w Pabianicach interpelacja Andrzej Golewski 2019-06-13 2019-06-19
19 - rozwiń Nadanie nazw ulic w miejscowości Bychlew oraz uporządkowanie numeracji posesji przy tych ulicach interpelacja Maciej Kociołek 2019-05-27 2019-06-07
18 - rozwiń Przedstawienie zestawienia w temacie dróg dla poszczególnych sołectw za okres 2009-2019 interpelacja Magdalena Werstak 2019-05-27 2019-06-07
17 - rozwiń Zorganizowanie spotkania informacyjnego z PGE w temacie podłączenia gazociągu do firmy interpelacja Magdalena Werstak 2019-05-27 2019-06-03
16 - rozwiń Ustawienie 3 tablic ogłoszeniowych w miejscowości Piątkowisko interpelacja Anna Marciniak 2019-05-27
15 - rozwiń Naprawa lustra na skrzyżowaniu w Hermanowie przy świetlicy wiejskiej wniosek Magdalena Werstak 2019-04-25 2019-05-08
14 - rozwiń Oznakowanie przejść dla pieszych do przystanków autobusowych na drodze powiatowej w Piątkowisku interpelacja Anna Marciniak 2019-04-25 2019-05-08
13 - rozwiń Oznakowanie i zabezpieczenie bardzo głębokiego rowu znajdującego się na ulicy przy skrzyżowaniu ul. Parkowej z drogą powiatową interpelacja Anna Marciniak 2019-04-25 2019-05-08
12 - rozwiń Zamontowanie progów zwalniających przed i za łukiem na drodze powiatowej w Piątkowisku - ok. nr 48 przed łukiem i ok. nr 58 za łukiem interpelacja Anna Marciniak 2019-04-25 2019-05-08
11 - rozwiń Dokończenie chodnika na drodze gminnej Górka Pabianicka - Świątniki w kierunku drogi krajowej nr 71 interpelacja Grzegorz Antoniewski 2019-04-15 2019-05-07
10 - rozwiń Oczyszczenie drogi w Okołowicach od Laguny do drogi krajowej nr 71 z zalegającej ziemi na pasie drogowym oraz przycięcie gałęzi wystających na drogę interpelacja Grzegorz Antoniewski 2019-04-15 2019-05-07
9 - rozwiń Czy w związku z budową centrum logistycznego firmy Amazon: 1) będzie w Pawlikowicach kanalizacja? 2) jakie podatki zasilą Gminę w związku z w/w inwestycją i od kiedy ? 3) jakie korzyści będą dla Gminy Pabianice w związku z budową firmy Amazon? zapytanie Magdalena Werstak 2019-03-25 2019-04-18
8 - rozwiń 5. Budowy na terenie sołectwa Pawlikowice, Terenin, Hermanów światłowodu . Udzielenie odpowiedzi jak zasilana będzie firma Amazon w Pawlikowicach. interpelacja Magdalena Werstak 2019-03-25 2019-04-12
7 - rozwiń 4. Zapewnienia bezpieczeństwa na terenie gminy Pabianice na drodze pomiędzy Hermanowem a Pawlikowicami I w zakresie ograniczenia prędkości poruszających się tą drogą użytkowników zmotoryzowanych. interpelacja Magdalena Werstak 2019-03-25 2019-04-09
6 - rozwiń 3. Poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg łączących Władysławów z Tereninem i Hermanów z Pawlikowicami I poprzez umieszczenie znaków poziomych STOP (P-16) i (P-12) oraz znaku ograniczającego prędkość dla kierujących jadących od Władysławowa do Terenina. interpelacja Magdalena Werstak 2019-03-25 2019-04-09
5 - rozwiń 2. Poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu przy ośrodku zdrowia w Petrykozach i ponowne skierowanie apelu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego działającej w strukturach powiatowych o szczegółową analizę zagrożeń. interpelacja Magdalena Werstak 2019-03-25 2019-04-09
4 - rozwiń 1. Wymiany znaku drogowego „ STOP” na drodze łączącej Pawlikowice I z II, na zjeździe z wiaduktu w kierunku Pawlikowic I przy posesji nr 39. interpelacja Magdalena Werstak 2019-03-25 2019-04-09
3 - rozwiń Analiza kosztów poniesionych przez gminę Pabianice oraz miasto Pabianice w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół i przedszkoli. zapytanie Andrzej Golewski 2019-02-01 2019-02-13
2 - rozwiń założenie progu zwalniającego na drodze Bychlew -Terenin oraz naprawa odcinka drogi w Hermanowie I interpelacja Janina Szafran 2019-01-28 2019-02-05
1 - rozwiń interwencja w Starostwie Powiatowym w sprawie zalewania posesji w Szynkielewie interpelacja Andrzej Golewski 2018-12-28 2019-01-03