Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Sławomir Cholewa

Sławomir Cholewa

Radny

Okręg: 4, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 13.05.2019

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała Uchwała Nr II/6/2018 członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała Uchwała Nr II/7/2018 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-05-27 X/A/2019 - uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. X sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-05-27 X/B/2019 - uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. X sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-05-27 X/C/2019 - uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. X sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-05-27 X/D/2019 - uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. X sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-05-27 X/E/2019 - uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. X sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-05-27 X/F/2019 - uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. X sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-05-27 X/G/2019 - uchwała w sprawie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 X sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-05-27 X/H/2019 - uchwała w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso X sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-13 XI/A/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. XI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Pabianice za
2019-06-13 XI/B/2019 - Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 XI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Pabianice za
2019-06-13 XI/C/2019 - Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LVIII/489/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do kosztów dostawy Internetu domowego dla posiadaczy Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych z terenu Gminy Pabianice XI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/A/2019 - Uchwała w sprawie sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/B/2019 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2018 r. XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/C/2019 - Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr IX/73/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16 maja 2019 r. zmieniającą Uchwałę Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczenia w części dotyczącej załącznika XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/D/2019 - Uchwała w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/E/2019 - Uchwała w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/F/2019 - Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/G/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/H/2019 - Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/I/2019 - Uchwała w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/J/2019 - Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/K/2019 - Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju rady Gminy Pabianice XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/L/2019 - Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/M/2019 - Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/N/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r. XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/O/2019 - Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-06-27 XII/P/2019 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Pabianice nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę XII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-08-02 XIII/A/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. XIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-08-02 XIII/B/2019 - Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 XIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-08-02 XIII/C/2019 - Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pabianice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. XIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-08-02 XIII/D/2019 - Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XII/89/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pabianice z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy XIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-08-02 XIII/E/2019 - Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XII/94/2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych XIII sesja Rady Gminy Pabianice za
2019-08-02 XIII/F/2019 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. XIII sesja Rady Gminy Pabianice za